Skip to main content

AW Seminar

Moderna Programspråk

HUR kommer vi utveckla i framtiden? VEM kommer utveckla i framtiden?

Vad händer när allt fler med domänkunskap inom andra yrken och branscher utanför Data/IT plötsligt kan utveckla egna program och appar med hjälp av AI och moderna programspråk?

Redan idag kan du på vanlig svenska be ChatGPT och andra lösningar att generera kod för en specifik app. Koden genereras omedelbart, dessutom förklaras vilka program som ska användas och till och med i vilket fönster du ska klistra in koden.

Det kommer till en början säkerligen bli många misstag och rättningar, men vi vet alla åt vilket håll utvecklingen tar oss och hur snabbt det kommer gå.

Under hösten erbjuder Malmö Yrkeshögskola en kort distanskurs om AI-assisterad programmering samt de nya programspråken Swift/UI och Kotlin/Compose.

Kursen MODERNA PROGRAMSPRÅK är godkänd, kostnadsfri och upplagd för att det samtidigt ska gå fortsätta arbeta, eller söka studiestöd hos CSN. Kursen är praktiskt inriktad och kunskaperna kan användas direkt. Vi startar måndagen den 9 oktober.

Vi startar måndagen den 8 oktober.

Missa inte denna framtidschans.

Läs mer och ansök på https://my.se/mp

Speaker:

Claes Magnusson - är rektor för Malmö Yrkeshögskola och arbetar för att arbetslivet i Malmö och Skåne ska bli bättre på att tillvarata nya affärsmöjligheter som följer den snabba utvecklingen.

Agenda:

17:30 – 17:45 – Meet & Greet
17:45 – 18:30 – Presentation
18:30 – 19:00 – Meet & Eat
19:00 – 20:00 – Q&A

Platinum partners

Premium partners