Skip to main content

Online Konferens

Konferens – Jämställd rekrytering i en digital värld

Hur hänger jämställdhet ihop med rekrytering i en digital värld? Konferensen ger dig som arbetar i privat eller offentlig sektor kunskap om hur dessa frågor hänger ihop, diskuterar utvecklingen inom området och ger dig konkreta verktyg för att arbeta med dessa frågor. Konferensen består av rapportsläpp och ett panelsamtal där näringslivet, forskningen och det offentliga möts i dialog kring rekrytering, digitalisering och jämställdhet. Arrangörer är Jämställd Utveckling Skåne och Region Skåne.

Facilitator:

Durre Shewar Malik - har en bred erfarenhet av arbetsmarknadsintegrering och kommer moderera panelsamtalet.

Natasha Wrang - arbetar som projektledare på Jämställd Utveckling Skåne och kommer presentera rapporten som släpps i samband med konferensen.

Agenda:

13:00 – 14:30 – Konferens

Platinum partners