Skip to main content

Att byta motor på planet samtidigt som det flyger

Försäkringskassans IT-avdelning genomgår en stor förändringsresa där IT-tjänster byter teknik för att röra sig mot målplattformen i form av microtjänster, samtidigt som förändring av traditionella arbetsmetoder och införandet av agila principerna sker. 

En av dessa IT-tjänster är Tandvårdsstöd, den IT-tjänst som alla tandläkare begär det statliga tandvårdsstödet igenom. Tandvårdsstöd hanterar ca 3.7 miljoner ärende per år, och möjliggör bl.a. ersättning för tandvård. Teknikskiftet går från SAP till microtjänster samtidigt som agila metoder och DevOps introduceras.

Vi pratar om utmaningar med Teknik, Agilitet och IT-projekt-/produktstyrning

Speaker:

Daniel Berntsson - Har arbetat inom IT de senaste 15 åren och började karriären som backendutvecklare för att sedan ta både formella och informella ledarskapsroller. Har talat på FooCafé tidigare och då om Introvert ledarskap. Har alltid arbetat i ett innovativt IT-landskap i ständig rörelse där roller såsom förändringsledare, coach, kritiskt tänkare och bollplank har fallit mig naturligt. Har sysslat med IT-arkitektur i någon form de senaste 10 åren och som lösningsarkitekt har jag möjlighet att både flyga helikopter och djupdyka i detaljer, samtidigt som jag får visionera om framtiden och vara kreativ i nutiden.

Petter Norman - Har arbetat inom IT de senaste 8 åren och ansvarat för IT utveckling och IT att persona , senast som regionchef på One Agency och nu ansvarig för att bygga upp Försäkringskassans IT utvecklingsverksamhet i Skåne. Tidigare efarenhet från Försvarsmakten och Tullverket och alltid jobbat med teknikrelaterade frågor och hur människan kan skapa värde genom teknik.

Agenda:

17:30 – 17:45 – Meet & Greet
17:45 – 18:30 – Presentation
18:30 – 19:00 – Meet & eat
19:00 – 20:00 – Q&A

Platinum partners

Premium partners