Skip to main content

Coder Dojo

Mentor-träff inför Lärarkodstugan

  • Workshop

Välkommen till Mentor-träff för att lära lärare lära barn programmera.
Vi kommer att använda oss av ett kursmaterial som är framtagit av Kodcentrum https://www.kodboken.se/l%C3%A4rarkodstuga
Materialet är anpassat för lärare i årskurs 4-6.
Vi kommer att genomföra denna kursen tillsammans med CoderDojo Lund som genomförde denna kursen i höstas.
Utbildningen av lärare, Lärarkodstugen, kommer att påbörjas den 4 mars. Kursen har 5 tillfällen som vi kommer att genomföra varannan vecka.
Denna mentor-träff är för att förbereda alla mentorer på vad kursen omfattar så att Lärarkodstugan lär 20 lärare att lära barn programmera.

Speaker:

Lisa Söderlund - Kodcentrum

Robert Storlind - CoderDojo Lund

Agenda:

17:30 – 17:45 – Lär känna varandra

17:45 – 18:00 – Introduktion av Robert Storlind, CoderDojo Lund

18.00 – 18.30 – Kursbeskrivning av Lisa Söderlund, Kodcentrum

18:30 – 19:00 – Paus med Pizza och dryck

19:00 – 20:00 – Kursgenomgång samt vem-gör-vad

Platinum partners