Monday 29 Jan 18:00

Stretcha hjärnan: öka flexibilitet och innovation

Teal for Teal Stockholm

FOOD: Yes

LEVEL: Beginner

Många pratar om att man vill få till ett skifte i mindset och förändrade beteenden i organisationer, men vi lyckas inte få till det. Utmaningen kommer när vi med traditionella metoder försöker skapa förändringarna, vi använder fel verktygslåda. 

Neuroforskare har visat att vårt medvetna mind enbart styr 5 procent av våra resultat, medan 95 procent styrs utifrån det undermedvetna. Ändå fortsätter vi att använda de traditionella metoderna, som enbart kommer åt de 5 procenten, i dagens ledar- och organisationsutveckling.

Hanna Lundberg kommer, med hjälp av neurovetenskap, att utmana och stimulera ditt tänkande, kännande och actions för att utveckla ditt självledarskap. Under kvällen kommer hon dela med sig av kunskaper om hur vi kan använda kraften i de 95 procenten av vårt mind som vi traditionellt inte nyttjar. Detta för att skapa en holistisk förändring som kan utveckla framtidens organisationer.

Om Hanna Lundberg

Hanna har studerat Innovationsteknik på magisternivå och är expert på mänskligt beteenden. Hennes gemensamma nämnare är utveckling, kreativitet och ledarskap. Hon har erfarenhet från process-, koncept- och företagsutveckling, entreprenörskap och affärsmannaskap. Under de senaste 15 åren har hon studerat och praktiserat kopplingarna mellan hjärta och hjärna.

Agenda

18.00-18.15 – Meet & Greet

18.15-19.00 – Presentation

19.00-19.30 – Paus med något att äta

19.30-20.00 – Q&APlatinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Redakita100px2 Oa100px Daresay100 Internetstiftelsen 100x50 Factor10px100

Partners

Falconio100px Raygun100px Agical100px Pinmeto100px Alfasoft100 Q100x50
Sign in