Wednesday 19 Apr 17:30

Varför är så få motiverade och engagera sig

Teal for Teal Stockholm

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Denna gång får vi lyssna till Töive Kivikas, tidigare VD på Studsvik som kommer att prata om hur han vände företaget från konkurshot till ett lönsamt företag med engagerad personal.

Här följer en beskrivning av Töives föredrag:

Gallup november 2013: I Sverige är endast är 16 % av de anställda som känner sig motiverade och engagerade i sitt arbete, hela 72 % är icke engagerade och resterande 12 % är destruktivt oengagerade.

Om man kunde få ytterligare 16 % motiverade skulle det betyda en ökning av motiverade medarbetare med 100 %. Vad skulle det kunna innebära för utveckling och tillväxt, och detta med att alltjämt mindre än 1/3 av alla medarbetarna är motiverade?

Hur göra i praktiken?

Trots stora konsultinsatser och flera omstruktureringar hade man i Studsvik inte lyckades få verksamheten lönsam. Med de ständiga förlusterna hade Studsvik blivit ett problem och en belastning för ägaren, svenska staten. Beslut togs att bolaget skulle avvecklas och de ca 1000 anställda sägas upp.

Ledningen och de anställda var bekymrade. Och detta inte utan skäl. Bolaget hade misslyckats både med tekniken och med ekonomin. Personalens förtroende för ledningen var i botten och självförtroendet lågt och inte oväntat var sjuktalen höga. De anställdas medelålder var 53 år.

Ny Vd (jag) tillträdde. Trots avvecklingsbeslutet uppvisade företaget svarta siffror redan under det första året. Och efter ytterligare två år blev Studsvik Sveriges tredje mest lönsamma företag med en uthållig hållbar verksamhet. Idag är Studsvik ett börsnoterat företag på Stockholmsbörsen.

En ny företags- och ledningskultur hade utvecklats där personalen blev delaktig, kände sig motiverad och engagerad. Företagshälsovården avvecklades och företagsläkaren blev uppsagd på grund av arbetsbrist.

Omställningen grundades på ett förändrat ”mindset” i ledarskapet och innebar ett stort steg från en huvudsakligen statligt finansierad anslagskultur till en ren kommersiell företagskultur. Dessutom gick processen mycket snabbt och gjordes av personalen själv utan hjälp utifrån.

Agenda

17.30-17.45 - Meet & Greet

17.45-18.30 - Presentation

18.30-19.00 - Något enkelt att äta

19.00-20.00 - Presentation del 2 samt diskussionPlatinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Redakita100px2 Oa100px Daresay100 Internetstiftelsen 100x50 Factor10px100

Partners

Falconio100px Raygun100px Agical100px Pinmeto100px Alfasoft100 Q100x50
Sign in