Tuesday 24 Jan 17:30

Från rädsla till tillit - det första steget mot Teal?

Teal for Teal Stockholm

FOOD: Yes

LEVEL: Beginner

En viktig komponent för att inspirera människor att vilja övergå till Teal, eller förändra något över huvudtaget, är tillit. Att de känner tillit (till den egna förmågan, sin omvärld och sin kapacitet att hantera kommande händelser) för att våga testa nya infallsvinklar, perspektiv och organisationsstrukturer.

Hur skapar vi tillit när:

70% av alla millenials lider av ”bluffsyndromet”*, känslan av att inte vara bra nog och att de snart blir påkomna som en bluff

84% av alla anställda är oengagerade eller aktivt oengagerade**

30% av den Svenska befolkningen upplever besvär av ängslan, oro eller ångest ***

Men det behöver inte vara så här! Om vi förenklar allt till den minsta beståndsdelen så finns det egentligen bara ett problem: Rädda, osäkra tankar!

Fördelen med detta är att det kan räcka med en lösning – trygga tankar.

Ola har en infallsvinkel till hur vi kan övergå till Teal – och hoppas med sitt synsätt kunna bidra till utveckligen av allt fler Teal-organisationer.

Infallsvinkeln bygger på de tre principerna om hur vårt sinne, medvetande och tankar fungerar. När vi förstår hur principerna fungerar får vi bättre tillgång till vår egen visdom, vågar släppa vårt ego och förstår att vårt välmående aldrig är längre än en enda tanke bort. Vilken kan vara en av nycklarna till självledarskap - att det hjälper oss att våga släppa kontrollen och vara oss själva.

Det kanske inte handlar om kontroll utan att livet är ett äventyr som ska upplevas. Som i alla äventyr ingår det att inte vara säker på hur det kommer att sluta, att behöva fatta beslut under genuin osäkerhet, att trilla och få skrapsår på knäna - för det är ”det som är grejen”. Att livet inte är ett problem som ska lösas utan potential som väntar på att få utforskas.

Ett holistisk synsätt som bygger på förståelsen att våra tankar bara är tankar - och att de inte sanna eller verkligheten. Att det som händer omkring oss är nuvarande omständigheter som i sig själv varken är bra eller dåliga, de bara är - tills vi förhåller oss till dem som bra eller dåliga.Agenda

17.30-17.45 - Meet & Greet

17.45-18.30 - Presentation

18.30-19.00 - Pause med något enkelt att äta

19.00-20.00 - Presentation del 2* Källa: International journal of behavioral science

** Källa: Gallup

*** Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten 2015Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Redakita100px2 Oa100px Daresay100 Internetstiftelsen 100x50 Factor10px100

Partners

Falconio100px Raygun100px Agical100px Pinmeto100px Alfasoft100 Q100x50
Sign in