Monday 05 Dec 17:30

Wholeness

Teal for Teal Stockholm

FOOD: Yes

LEVEL: Beginner

Sista nätverksträffen för året

Inspirerad av Teal for Teal Malmö så är mitt förslag att vi djupdyker i begreppet Wholeness denna gång:

”Wholeness” – det låter flummigt, vad innebär det? Wholeness, eller Helhet, är ett av de tre kännetecknen för teal-organisationer. I traditionella organisationer har vi ett ”professionellt jag” i arbetslivet. Helhet innebär att hela den mänskliga kapaciteten, som varje individ besitter, är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner uppmuntras och odlas aktivt i en teal-organisation. För att blomma som individer så behöver vi ett ”safe space”. Hur skapar vi och vidmakthåller det?

Upplägget blir Open Space, där vi själva påverkar vad som diskuteras.

Agenda

17:30 - 17:45 - Meet & greet

17:45 - 18:30 - Workshop

18:30 - 19:00 - Något enkelt att äta

19:00 - 20:00 - WorkshopPlatinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Redakita100px2 Oa100px Daresay100 Internetstiftelsen 100x50 Factor10px100

Partners

Falconio100px Raygun100px Agical100px Pinmeto100px Alfasoft100 Q100x50
Sign in