Wednesday 26 Oct 17:30

Att Organisera Självstyrande Team

Teal for Teal Stockholm

FOOD: Yes

Det finns inga chefer. Teamet har hela ansvaret för planering och genomförande. Alla arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och tar ansvar för och utför alla arbetsuppgifter. Låter det som en utopi?

Vi tror inte att det behöver vara det men det kräver att vi utmanar oss i våra invanda tankemönster och beteenden. Detta är något som tar tid och det gäller att från början ha fokus på vilka beteenden som bygger en kultur som stödjer självstyre.

Genom att arbeta i självstyrande grupper lyckas man ofta skapa mer motivation, ansvarstagande och kvalitet gentemot kund. Vad innebär det då att arbeta i självstyrande grupper eller självstyrande organisationer?

I självstyrande organisationer saknas det formella roller, befattningsbeskrivningar, organisationsscheman, chefsstrukturer etc. Strukturer och processer för organisationen finns men de ser olika ut jämfört med traditionellt styrda organisationer.

Vi bjuder in till ett inspirationsseminarium med fokus på hur du kan skapa förutsättningar för att arbeta i självstyrande team i din organisation.

Syftet med seminariet är att skapa en dialog kring hur vi skapa mer självstyrande team i våra organisationer. Vad krävs för att arbeta i självstyrande organisationer? Vilka beteenden behöver ni premiera om ni vill bygga en självstyrande organisation? Vad är viktigast att fokusera på?!Talare

Heléne Ählberg: Mina föreläsningar bygger på vad som krävs av framtidens organisationer och ledare. Jag bjuder på mina egna erfarenheter men vill genom olika utmanande frågeställningar väcka reflektion och inspiration, i syfte att få deltagarna att tänka om och tänka nytt. Hon vill utmana och skapa insikt om hur ni som chefer och ledare kan utveckla och skapa ett hållbart företag som är konkurrenskraftigt även i framtiden.

Hennes största drivkraft är att åstadkomma en förflyttning hos människor och verksamhet genom att kombinera personlig utveckling med verksamhets- och affärsrelaterade frågor. Helénes passion är att hjälpa individer och grupper att nå sin fulla potential genom att utveckla sin förmåga till samarbete, nya arbetssätt och organisationsformer.

Heléne har mångårig erfarenhet av att stödja företag och organisationer i utveckling av organisation, ledningsgrupper, ledarskap och medarbetarskap. Erfaren förändringsledare samt coach och rådgivare för enskilda individer och företagare.Frågor? Kontakta: Helene Ählberg: 070-689 02 02 alternativt helene.ahlberg@leadingbusiness.seVi bjuder på lättare förtäring.Seminariet är kostnadsfritt men vi uppskattar mycket om ni hör av er vid återbud. Det går bra att skicka en kollega istället.Välkommen!Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Redakita100px2 Oa100px Daresay100 Internetstiftelsen 100x50 Factor10px100

Partners

Falconio100px Raygun100px Agical100px Pinmeto100px Alfasoft100 Q100x50
Sign in