Monday 11 Sep 17:30

Skapa framtiden

Teal for Teal Malmö

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Nya tider ger nya organisationsformer. Bra sätt att hantera komplexa förändringar är lyhördhet, ett brett perspektiv och distribuerat ledarskap, där den som är närmast situationen har besluts- o handlingsutrymme. Teal for teal är ett internationellt nätverk med syftet att inspirera och sprida kunskap om att det finns andra sätt att leda och organisera verksamheter än de klassiska samt att knyta kontakter och fördjupa vår egen kompetens. Vi startade i Malmö våren 2016 och har månadsvisa träffar, ofta med olika föredragshållare och gruppdiskussioner. Vi har en hemsida & grupper i sociala media. Men hur vill vi utveckla vårt nätverk vidare? 

Vi startar hösten med en diskussion/workshop kring var vi befinner oss och hur vi kan ta nätverket, Teal for Teal (i Malmö och Stockholm) till nästa nivå. Hur kan vi inom ramen för vårt syfte - dvs. att sprida inspiration och kunskap om att det finns andra sätt att leda och organisera verksamheter samt att fördjupa vår egen kompetens - utveckla vårt nätverk? Vill vi ha andra typer av träffar? Mindre grupper inom olika intresseområden? Vilka teman vill vi ta upp framöver? Var med och skapa fortsättningen!

Välkommen!

Anna Lundbergh, verksamhetskonsult, tel 0708-76 39 78

Agenda

17.30 Introduktion

18.00 Gruppsamtal

18.40 Paus med lättare förtäring

19.40 Summering

Teal for teal är ett nätverk som vuxit fram internationellt som ett forum för att utbyta erfarenheter och idéer kring nya organisationsformer och dess ledarskap. Startskottet var Reinventing Organizations - en av de mest uppmärksammade ledarskapsböckerna de senaste åren.

Grundprinciperna för teal-organisationer är:

Självorganisering - De anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess.

Helhet – Varje individs fulla kapacitet är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner odlas aktivt.

Evolution är framväxt - Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte dynamiskt via en distribuerad process som involverar alla medarbetare och dess omgivning.

Läs mer på vår hemsida: www.tealforteal.se

Globalt: http://www.enliveningedge.org/projects/mapping-way-tipping-point/Platinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Mediaevolution100px Qlik100px Verisure100 Softhouse100px Oa100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica horisontal 100x50 Tetrapak100x50 Knightec100 Kan 100x50 Boozt 100x50 Internetstiftelsen 100x50

Partners

Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Purplescout100px Playtechbgt100px 24hr100px Schneider100px Tieto100pxnew Hotnew100px Ifacts logo partner 100px Odd hill 100x50 Terranet100px Bimobject100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Humanit100px Avensia100px Relax100px Cybercom 100x50 Hittahem small Raygun100px Edument100px Pinmeto100px Livingit100 Lime color 100x50 Storytel100x50 Additude100x50 Q100x50 Nilex100x50 Upptec 100x50 Infotiv 100x50
Sign in