Monday 03 Apr 17:30

Individen, organisationen och omvärlden

Teal for Teal Malmö

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Individen, organisationen och omvärldenBoken Reinventing organizations av Frederic Laloux tar avstamp i Ken Wilbers integralteori och stadier av kulturell utveckling. Integralteori är ett sätt att få sammanhang i tillvaron, ett sätt att se det minimum av variabler som vi behöver ta hänsyn till för att förstå en situation på ett någorlunda komplett sätt.

I första halvan av kvällen introducerar Kristian Stålne, Malmö Högskola, integralteorin och hur vi människor tänker och tar perspektiv enligt motsvarande utvecklingsnivåer.

På teal-nivån betonas ofta förmåga till att ta olika perspektiv och integralteorin kan ses som ett verktyg för detta. Den andra halvan blir en praktisk tillämpning av ett integralt processverktyg: Wider Embraces som syftar till att ta olika kollektiva perspektiv. En av teal-organisationernas tre grundvalar är evolutionärt syfte som innebär att man ser på organisationen som något som har ett eget syfte som deltagarna anpassar sig efter. Men hur tar man reda på vad detta syfte är och hur kan man se världen ur organisationens perspektiv? Med hjälp av WE kommer vi att utforska här typen av kollektiva perspektiv.Teal for teal är ett nätverk som vuxit fram internationellt som ett forum för att utbyta erfarenheter och idéer kring nya organisationsformer. Startskottet var Reinventing

Organizations - en av de mest uppmärksammade ledarskapsböckerna de senaste åren. Nätverksledare i Malmö är Anna Lundbergh, verksamhetskonsult.

Reinventing Organizations: www.reinventingorganizations.com

Teal for teal: www.tealforteal.seAgenda

17.30-17.45 - Meet & great

17.45-18.30 – Presentation, Kristian Stålne

18.30-19.00 - Mingel med något enkelt att äta och dricka

19.00-20.00 – Praktisk tillämpning/gruppövningPlatinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Oa100px Softhouse100px Verisure 100x50 Odd hill 100x50 Tetrapak100x50 Advenica horisontal 100x50 Knightec100 Omegapoint100px Qlik100px Refined logo 100x50 Boozt 100x50 Mediaevolution100px Internetstiftelsen 100x50 Kan 100x50

Partners

Schneider100px 24hr100px Neo4j 100px U blox100px Ifacts logo partner 100px Crosstech100px Tieto100pxnew Handelsbanken100px Thirdbase100px Myse 100 Playtechbgt100px Hotnew100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Avensia100px Falconio100px Raygun100px Cybercom 100x50 Relax100px Aveva 100x50 Essiq100px Terranet100px Humanit100px Bimobject100px Pinmeto100px Infotiv 100x50 Upptec 100x50 Storytel100x50 Additude100x50 Lime color 100x50 Purplescout100px Livingit100 Q100x50 Nilex100x50
Sign in