Tuesday 15 Nov 17:30

Wholeness

Teal for Teal Malmö

FOOD: Yes

LEVEL: Beginner

"Wholeness" - det låter flummigt, vad innebär det? Wholeness, eller Helhet, är ett av de tre kännetecknen för teal-organisationer och temat för denna nätverksträff med Teal for teal Malmö. I traditionella organisationer har vi ett "professionellt jag" i arbetslivet. Helhet innebär att hela den mänskliga kapaciteten hos varje individ är inbjuden att delta i teal-organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Helheten gäller inte bara individerna utan också gruppen som helhet och att organisationen ingår i ett större sammanhang i världen. Helhet i relation till organisation som ett levande system kan till exempel handla om att all tillgänglig information är transparent och tas tillvara. Vi som individer har visserligen filter men som system så maximeras organisationens förmåga att reagera på gamla mönster, och beslutsfattandet sker där det är mest relevant. Personlig och kollektiv utveckling av autenticitet uppmuntras och odlas aktivt i en teal-organisation.Läs gärna mer om Wholeness här: http://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921De tre grundprinciperna för teal-organisationer är:Självorganisering - Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.Helhet – Varje individs fulla kapacitet är inbjuden att delta i organisationen fullt ut.Evolutionär framväxt - Organisationen kan liknas vid en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process.Mer om nätverket Teal for teal: http://www.tealforteal.se Vi finns på Facebook: Teal for teal Malmö och på Twitter: @Tealforteal_SeAlla som är intresserade är välkomna!Anna Lundbergh, Nätverksledare Teal for teal MalmöPlatinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Oa100px Softhouse100px Verisure 100x50 Odd hill 100x50 Tetrapak100x50 Advenica horisontal 100x50 Knightec100 Omegapoint100px Qlik100px Refined logo 100x50 Boozt 100x50 Mediaevolution100px Internetstiftelsen 100x50 Kan 100x50

Partners

Schneider100px 24hr100px Neo4j 100px U blox100px Ifacts logo partner 100px Crosstech100px Tieto100pxnew Handelsbanken100px Thirdbase100px Myse 100 Playtechbgt100px Hotnew100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Avensia100px Falconio100px Raygun100px Cybercom 100x50 Relax100px Aveva 100x50 Essiq100px Terranet100px Humanit100px Bimobject100px Pinmeto100px Infotiv 100x50 Upptec 100x50 Storytel100x50 Additude100x50 Lime color 100x50 Purplescout100px Livingit100 Q100x50 Nilex100x50
Sign in