Tuesday 24 May 17:30

Reinventing Organizations

Teal for Teal Malmö

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Har du upplevt den härliga känslan av flow, där du presterar på gränsen till din förmåga, får utlopp för din kreativitet och kommer till din fulla rätt? Den upprymda energin då du samarbetar med andra personer för en gemensam sak och allt faller på plats? Vill du ha fler sådana tillfällen i arbetslivet?Allt fler organisationer börjar släppa styrningsformer som ”command and control” och söker sig fram bland nya arbetsformer. Hur kan vi tillämpa nya sätt att strukturera våra företag i termer av verktyg, metoder, samarbeten, att hitta former för att skapa tillit och samtidigt vara effektiva? Tillsammans utforskar vi hur ledarskapet stödjer meningsfullhet, ansvarstagande, innovation och engagemang.Välkommen till första mötet med Teal for teal Malmö!17.30-17.45 Cirkeln runt17.45-18.15 Introduktion till Reinventing Organizations och Teal18.15-18.30 Paus18.30-20.00 Gemensam diskussion (faciliteras av Elisabeth Olger & Anna Lundbergh)20.00-20.10 Om Teal for teal

Vad är Teal?

I boken ”Reinventing Organizations” tydliggjorde Frédéric Laloux hur den mänskliga medvetande-utvecklingen har medfört olika faser i utvecklingen av organisationer och företag. Han använder färger för de olika utvecklingsstadierna, från den Röda gängmentaliteten, via armén och den traditionella hierarkin, till Teal (en grönblå nyans) som representerar värdebaserade organisationer.Teal-organisationer bygger på följande principer:Självorganisering - Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.Helhet - Hela den mänskliga kapaciteten, som varje individ besitter, är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner odlas aktivt.Evolutionär framväxt - Metaforen för organisationen är en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process som involverar alla medarbetare.

Teal for teal är ett nätverk som vuxit fram internationellt som ett forum för coacher, konsulter, ledare och intresserade att dela erfarenheter och kunskaper kring dessa organisationsformer för att gemensamt lära mer. Nätverksledare för Teal for Teal Malmö är Anna Lundbergh, engagerad i förändringsteam och transformation.Mer om nätverket Teal for teal: http://www.tealforteal.com”The Future of Management is Teal”: http://www.strategy-business.com/article/00344Vi finns på Facebook Teal for teal Malmö och på Twitter @Tealforteal_SePlatinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Oa100px Softhouse100px Verisure100 Tetrapak100x50 Advenica horisontal 100x50 Knightec100 Omegapoint100px Qlik100px Refined logo 100x50 Boozt 100x50 Mediaevolution100px Internetstiftelsen 100x50 Kan 100x50

Partners

Schneider100px 24hr100px Neo4j 100px U blox100px Missing Ifacts logo partner 100px Crosstech100px Tieto100pxnew Handelsbanken100px Thirdbase100px Myse 100 Odd hill 100x50 Playtechbgt100px Hotnew100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Missing Avensia100px Falconio100px Missing Raygun100px Hittahem small Cybercom 100x50 Relax100px Edument100px Aveva 100x50 Essiq100px Terranet100px Humanit100px Bimobject100px Pinmeto100px Missing Missing Missing Missing Missing Infotiv 100x50 Upptec 100x50 Missing Missing Missing Missing Storytel100x50 Additude100x50 Lime color 100x50 Purplescout100px Livingit100 Q100x50 Nilex100x50 Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing Missing
Sign in