Tuesday

19 Dec

17.45

Tres Amigos - Effektivare Projektteam


After Work Seminar

FOOD:
Yes

LEVEL:
Intermediate


Genom sina uppdrag och projekt har Alex under åren sett hur ineffektiva team har skapat sämre kommunikation och hög stress för projektmedlemmarna. Konsekvensen av detta har lett till längre leveranstider, bristande kvalité och sämre resultat. Problematiken Alex har sett har grundat sig i organiseringen och relationen mellan projektmedlemmarna. Alexs tankar har lett honom fram till en förfinad agil projektmetodik som även har implementerats i Alex senaste konsultuppdrag. Han kallar metodiken för Tres Amigos!

Talare: Alex Karpsson 

Alex född och uppvuxen i Lettland och med en bakgrund som javautvecklare. Alex kommer från en tuff bakgrund och har startat med två tomma händer i Sverige och har genom den egna motivationen arbetat sig fram till där han är idag. Genom åren har Alex förfinat arbetsmetodiker inom det agila området och testarens roll i gruppen. Alex är sedan 2008 bosatt i Sverige och arbetar på Webstep som konsult inom test. 


Brought to you by:

Webstep300pxTags agile kanban team

Platinum Partners

Sveaekonomi100px

Premium Partners

Microsoft100px Iis 100px King100px Af100px Tretton37px100 Webstep100pxnew

Partners

Pinmeto100px Informator16 100px Agical100px Repeat100px Oderland100px Factor10px100 Falconio100px
Sign in