Monday

03 Apr

17:30

Individen, organisationen och omvärlden


Teal for Teal

FOOD:
Yes

LEVEL:
Intermediate


Individen, organisationen och omvärldenBoken Reinventing organizations av Frederic Laloux tar avstamp i Ken Wilbers integralteori och stadier av kulturell utveckling. Integralteori är ett sätt att få sammanhang i tillvaron, ett sätt att se det minimum av variabler som vi behöver ta hänsyn till för att förstå en situation på ett någorlunda komplett sätt.

I första halvan av kvällen introducerar Kristian Stålne, Malmö Högskola, integralteorin och hur vi människor tänker och tar perspektiv enligt motsvarande utvecklingsnivåer.

På teal-nivån betonas ofta förmåga till att ta olika perspektiv och integralteorin kan ses som ett verktyg för detta. Den andra halvan blir en praktisk tillämpning av ett integralt processverktyg: Wider Embraces som syftar till att ta olika kollektiva perspektiv. En av teal-organisationernas tre grundvalar är evolutionärt syfte som innebär att man ser på organisationen som något som har ett eget syfte som deltagarna anpassar sig efter. Men hur tar man reda på vad detta syfte är och hur kan man se världen ur organisationens perspektiv? Med hjälp av WE kommer vi att utforska här typen av kollektiva perspektiv.Teal for teal är ett nätverk som vuxit fram internationellt som ett forum för att utbyta erfarenheter och idéer kring nya organisationsformer. Startskottet var Reinventing

Organizations - en av de mest uppmärksammade ledarskapsböckerna de senaste åren. Nätverksledare i Malmö är Anna Lundbergh, verksamhetskonsult.

Reinventing Organizations: www.reinventingorganizations.com

Teal for teal: www.tealforteal.seAgenda

17.30-17.45 - Meet & great

17.45-18.30 – Presentation, Kristian Stålne

18.30-19.00 - Mingel med något enkelt att äta och dricka

19.00-20.00 – Praktisk tillämpning/gruppövning

Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Neo4j 100px Mediaevolution100px Netset100px Combitech100px Axis100px Verisure100 Tretton37px100 Qlik100px Webstep100pxnew Playtechbgt100px Edument100px Knightec100 Connectitude100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica100

Partners

Oneagency100px Tieto100pxnew Vergic100px Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Se 100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Hotnew100px Purplescout100px Frontiot100px Empear100px Lundalogik100px Servicewell100px 24hr100px Lytics100px Softhouse100px Schneider100px Ifacts logo partner 100px Resursbank 100px Pinmeto100px Stickybit100px Terranet100px Bimobject100px Additude100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Seavus web partner 100 Humanit100px Hero gaming logo web partner 100
Sign in