Tuesday

06 Dec

17:30

Sense and respond


Teal for Teal

FOOD:
Yes

LEVEL:
Beginner


Självreglerande organisationer är bra på att hantera komplexitet och förändringar, vilket gör att intresset för det här sättet att arbeta bara ökar just nu.

”Vad innebär det att arbeta med framväxande syfte?” det är temat för årets sista träff.

Detta är inte ett föredrag utan snarare en workshop. Teal for teal tar avstamp i boken Reinventing Organizations av Fredric Laloux. (Den här träffen motsvarar sid 193-234.) Du behöver inte ha läst boken för att delta, men det är en fördel om du är bekant med grundtankarna. http://www.reinventingorganizationswiki.com/Evolutionary_Purpose

De tre grundprinciperna för teal-organisationer är:

Självorganisering – Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.

Helhet – Varje individs fulla kapacitet är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner odlas aktivt.

Evolutionär framväxt – Organisationen kan liknas vid en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process som involverar alla medarbetare och dess omgivning.

Teal for teal har nätverksträff ca en gång per månad. Alla som är intresserade är välkomna!

Anna Lundbergh, Nätverksledare Teal for teal Malmö

Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Neo4j 100px Mediaevolution100px Netset100px Combitech100px Axis100px Verisure100 Tretton37px100 Qlik100px Webstep100pxnew Playtechbgt100px Edument100px Knightec100 Connectitude100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica100

Partners

Oneagency100px Tieto100pxnew Vergic100px Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Se 100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Hotnew100px Purplescout100px Frontiot100px Empear100px Lundalogik100px Servicewell100px 24hr100px Lytics100px Softhouse100px Schneider100px Ifacts logo partner 100px Resursbank 100px Pinmeto100px Stickybit100px Terranet100px Bimobject100px Additude100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Seavus web partner 100 Humanit100px Hero gaming logo web partner 100
Sign in