Tuesday 06 Dec 17:30

Sense and respond

Teal for Teal Malmö

FOOD: Yes

LEVEL: Beginner

Självreglerande organisationer är bra på att hantera komplexitet och förändringar, vilket gör att intresset för det här sättet att arbeta bara ökar just nu.

”Vad innebär det att arbeta med framväxande syfte?” det är temat för årets sista träff.

Detta är inte ett föredrag utan snarare en workshop. Teal for teal tar avstamp i boken Reinventing Organizations av Fredric Laloux. (Den här träffen motsvarar sid 193-234.) Du behöver inte ha läst boken för att delta, men det är en fördel om du är bekant med grundtankarna. http://www.reinventingorganizationswiki.com/Evolutionary_Purpose

De tre grundprinciperna för teal-organisationer är:

Självorganisering – Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.

Helhet – Varje individs fulla kapacitet är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner odlas aktivt.

Evolutionär framväxt – Organisationen kan liknas vid en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process som involverar alla medarbetare och dess omgivning.

Teal for teal har nätverksträff ca en gång per månad. Alla som är intresserade är välkomna!

Anna Lundbergh, Nätverksledare Teal for teal MalmöPlatinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Mediaevolution100px Qlik100px Webstep logo 100x50 Verisure100 Playtechbgt100px Oneagency100px Neo4j 100px Edument100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica horisontal 100x50 Tetrapak100x50 Knightec100

Partners

Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Purplescout100px Servicewell 100x50 24hr100px Softhouse100px Schneider100px Tieto100pxnew Hotnew100px Ifacts logo partner 100px Pinmeto100px Terranet100px Bimobject100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Humanit100px Avensia100px Relax100px Cybercom 100x50 Hittahem small Additude100x50 Forefront 100x50 Raygun100px Livingit100 Lime color 100x50
Sign in