Tuesday

15 Nov

17:30

Wholeness


Teal for Teal

FOOD:
Yes

LEVEL:
Beginner

"Wholeness" - det låter flummigt, vad innebär det? Wholeness, eller Helhet, är ett av de tre kännetecknen för teal-organisationer och temat för denna nätverksträff med Teal for teal Malmö. I traditionella organisationer har vi ett "professionellt jag" i arbetslivet. Helhet innebär att hela den mänskliga kapaciteten hos varje individ är inbjuden att delta i teal-organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Helheten gäller inte bara individerna utan också gruppen som helhet och att organisationen ingår i ett större sammanhang i världen. Helhet i relation till organisation som ett levande system kan till exempel handla om att all tillgänglig information är transparent och tas tillvara. Vi som individer har visserligen filter men som system så maximeras organisationens förmåga att reagera på gamla mönster, och beslutsfattandet sker där det är mest relevant. Personlig och kollektiv utveckling av autenticitet uppmuntras och odlas aktivt i en teal-organisation.

Läs gärna mer om Wholeness här: http://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921

De tre grundprinciperna för teal-organisationer är:

Självorganisering - Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.

Helhet – Varje individs fulla kapacitet är inbjuden att delta i organisationen fullt ut.

Evolutionär framväxt - Organisationen kan liknas vid en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process.

Mer om nätverket Teal for teal: http://www.tealforteal.se

Vi finns på Facebook: Teal for teal Malmö och på Twitter: @Tealforteal_Se

Alla som är intresserade är välkomna!

Anna Lundbergh, Nätverksledare Teal for teal MalmöTags self-organise team organisation agile

Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Verisure100 Netset100px Qlik100px Axis100px Neo4j 100px Cenito100px Mediaevolution100px Ecraft100px Tretton37px100 Combitech100px Playtech100px Webstep100pxnew Securelink100px

Partners

Simplyawe100px Crosstech100px Empear100px Oneagency100px Tieto100pxnew Vergic100px Handelsbanken100px Lytics100px Softhouse100px Thirdbase100px Purplescout100px Apsis100px U blox100px Lundalogik100px 24hr100px Schneider100px Yrkesorange100px Experis100px Oddhill100px Se 100px Hotnew100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Hero gaming logo web partner 100 Seavus web partner 100 Frontiot100px Af100px Ifacts logo partner 100px Resursbank 100px Falconio100px Pinmeto100px Additude100px Bimobject100px Stickybit100px Terranet100px Humanit100px
Sign in