Tuesday

15 Nov

17:30

Wholeness


Teal for Teal

FOOD:
Yes

LEVEL:
Beginner


"Wholeness" - det låter flummigt, vad innebär det? Wholeness, eller Helhet, är ett av de tre kännetecknen för teal-organisationer och temat för denna nätverksträff med Teal for teal Malmö. I traditionella organisationer har vi ett "professionellt jag" i arbetslivet. Helhet innebär att hela den mänskliga kapaciteten hos varje individ är inbjuden att delta i teal-organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Helheten gäller inte bara individerna utan också gruppen som helhet och att organisationen ingår i ett större sammanhang i världen. Helhet i relation till organisation som ett levande system kan till exempel handla om att all tillgänglig information är transparent och tas tillvara. Vi som individer har visserligen filter men som system så maximeras organisationens förmåga att reagera på gamla mönster, och beslutsfattandet sker där det är mest relevant. Personlig och kollektiv utveckling av autenticitet uppmuntras och odlas aktivt i en teal-organisation.

Läs gärna mer om Wholeness här: http://www.strategy-business.com/article/00344?gko=10921

De tre grundprinciperna för teal-organisationer är:

Självorganisering - Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.

Helhet – Varje individs fulla kapacitet är inbjuden att delta i organisationen fullt ut.

Evolutionär framväxt - Organisationen kan liknas vid en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process.

Mer om nätverket Teal for teal: http://www.tealforteal.se

Vi finns på Facebook: Teal for teal Malmö och på Twitter: @Tealforteal_Se

Alla som är intresserade är välkomna!

Anna Lundbergh, Nätverksledare Teal for teal Malmö

Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Neo4j 100px Mediaevolution100px Netset100px Combitech100px Axis100px Verisure100 Tretton37px100 Qlik100px Webstep100pxnew Playtechbgt100px Edument100px Knightec100 Connectitude100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica100

Partners

Oneagency100px Tieto100pxnew Vergic100px Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Se 100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Hotnew100px Purplescout100px Frontiot100px Empear100px Lundalogik100px Servicewell100px 24hr100px Lytics100px Softhouse100px Schneider100px Ifacts logo partner 100px Resursbank 100px Pinmeto100px Stickybit100px Terranet100px Bimobject100px Additude100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Seavus web partner 100 Humanit100px Hero gaming logo web partner 100
Sign in