Tuesday

24 May

17:30

Reinventing Organizations


Teal for teal Malmö

FOOD:
Yes

LEVEL:
Intermediate


Har du upplevt den härliga känslan av flow, där du presterar på gränsen till din förmåga, får utlopp för din kreativitet och kommer till din fulla rätt? Den upprymda energin då du samarbetar med andra personer för en gemensam sak och allt faller på plats? Vill du ha fler sådana tillfällen i arbetslivet?

Allt fler organisationer börjar släppa styrningsformer som ”command and control” och söker sig fram bland nya arbetsformer. Hur kan vi tillämpa nya sätt att strukturera våra företag i termer av verktyg, metoder, samarbeten, att hitta former för att skapa tillit och samtidigt vara effektiva? Tillsammans utforskar vi hur ledarskapet stödjer meningsfullhet, ansvarstagande, innovation och engagemang.

Välkommen till första mötet med Teal for teal Malmö!

17.30-17.45 Cirkeln runt

17.45-18.15 Introduktion till Reinventing Organizations och Teal

18.15-18.30 Paus

18.30-20.00 Gemensam diskussion (faciliteras av Elisabeth Olger & Anna Lundbergh)

20.00-20.10 Om Teal for teal

Vad är Teal?

I boken ”Reinventing Organizations” tydliggjorde Frédéric Laloux hur den mänskliga medvetande-utvecklingen har medfört olika faser i utvecklingen av organisationer och företag. Han använder färger för de olika utvecklingsstadierna, från den Röda gängmentaliteten, via armén och den traditionella hierarkin, till Teal (en grönblå nyans) som representerar värdebaserade organisationer.

Teal-organisationer bygger på följande principer:

Självorganisering - Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.

Helhet - Hela den mänskliga kapaciteten, som varje individ besitter, är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner odlas aktivt.

Evolutionär framväxt - Metaforen för organisationen är en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process som involverar alla medarbetare.

Teal for teal är ett nätverk som vuxit fram internationellt som ett forum för coacher, konsulter, ledare och intresserade att dela erfarenheter och kunskaper kring dessa organisationsformer för att gemensamt lära mer. Nätverksledare för Teal for Teal Malmö är Anna Lundbergh, engagerad i förändringsteam och transformation.

Mer om nätverket Teal for teal: http://www.tealforteal.com

”The Future of Management is Teal”: http://www.strategy-business.com/article/00344

Vi finns på Facebook Teal for teal Malmö och på Twitter @Tealforteal_Se

Platinum Partners

Capish100px

Premium Partners

Neo4j 100px Mediaevolution100px Netset100px Combitech100px Axis100px Verisure100 Tretton37px100 Qlik100px Webstep100pxnew Playtechbgt100px Connectitude100px Securelink100px Omegapoint100px

Partners

Oneagency100px Tieto100pxnew Vergic100px Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Se 100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Hotnew100px Purplescout100px Frontiot100px Empear100px Lundalogik100px Servicewell100px 24hr100px Lytics100px Softhouse100px Schneider100px Ifacts logo partner 100px Resursbank 100px Pinmeto100px Stickybit100px Terranet100px Bimobject100px Additude100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Seavus web partner 100 Humanit100px Hero gaming logo web partner 100
Sign in