Tuesday 24 May 17:30

Reinventing Organizations

Teal for Teal Malmö

FOOD: Yes

LEVEL: Intermediate

Har du upplevt den härliga känslan av flow, där du presterar på gränsen till din förmåga, får utlopp för din kreativitet och kommer till din fulla rätt? Den upprymda energin då du samarbetar med andra personer för en gemensam sak och allt faller på plats? Vill du ha fler sådana tillfällen i arbetslivet?Allt fler organisationer börjar släppa styrningsformer som ”command and control” och söker sig fram bland nya arbetsformer. Hur kan vi tillämpa nya sätt att strukturera våra företag i termer av verktyg, metoder, samarbeten, att hitta former för att skapa tillit och samtidigt vara effektiva? Tillsammans utforskar vi hur ledarskapet stödjer meningsfullhet, ansvarstagande, innovation och engagemang.Välkommen till första mötet med Teal for teal Malmö!17.30-17.45 Cirkeln runt17.45-18.15 Introduktion till Reinventing Organizations och Teal18.15-18.30 Paus18.30-20.00 Gemensam diskussion (faciliteras av Elisabeth Olger & Anna Lundbergh)20.00-20.10 Om Teal for teal

Vad är Teal?

I boken ”Reinventing Organizations” tydliggjorde Frédéric Laloux hur den mänskliga medvetande-utvecklingen har medfört olika faser i utvecklingen av organisationer och företag. Han använder färger för de olika utvecklingsstadierna, från den Röda gängmentaliteten, via armén och den traditionella hierarkin, till Teal (en grönblå nyans) som representerar värdebaserade organisationer.Teal-organisationer bygger på följande principer:Självorganisering - Den formella chefshierarkin är ersatt av att alla anställda har utrymme att agera efter eget omdöme och med stöd av varandra. Beslut fattas med hjälp av en rådgivningsprocess, vilket varken innebär konsensus eller toppstyrning.Helhet - Hela den mänskliga kapaciteten, som varje individ besitter, är inbjuden att delta i organisationen fullt ut. Maskulint, feminint, emotionellt, intuitivt, spirituellt, rationellt o s v. Personlig och kollektiv utveckling mot autenticitet i alla dessa dimensioner odlas aktivt.Evolutionär framväxt - Metaforen för organisationen är en levande organism. Varför organisationen existerar och vad den är avsedd att åstadkomma är inte statiskt och styrs inte centralt från "toppen". Istället utvecklas organisationens syfte via en dynamisk och distribuerad process som involverar alla medarbetare.

Teal for teal är ett nätverk som vuxit fram internationellt som ett forum för coacher, konsulter, ledare och intresserade att dela erfarenheter och kunskaper kring dessa organisationsformer för att gemensamt lära mer. Nätverksledare för Teal for Teal Malmö är Anna Lundbergh, engagerad i förändringsteam och transformation.Mer om nätverket Teal for teal: http://www.tealforteal.com”The Future of Management is Teal”: http://www.strategy-business.com/article/00344Vi finns på Facebook Teal for teal Malmö och på Twitter @Tealforteal_SePlatinum Partners

Capish100px Axis100px Connectitude100px

Premium Partners

Mediaevolution100px Qlik100px Verisure100 Softhouse100px Oneagency100px Securelink100px Omegapoint100px Advenica horisontal 100x50 Tetrapak100x50 Knightec100 Boozt 100x50

Partners

Handelsbanken100px Thirdbase100px U blox100px Yrkesorange100px Oddhill100px Tedkomp100px Stratiteq100pxbl Crosstech100px Purplescout100px Playtechbgt100px 24hr100px Schneider100px Tieto100pxnew Hotnew100px Ifacts logo partner 100px Terranet100px Bimobject100px Essiq100px Falconio100px Aveva 100x50 Humanit100px Avensia100px Relax100px Cybercom 100x50 Hittahem small Raygun100px Edument100px Pinmeto100px Livingit100 Lime color 100x50 Storytel100x50 Additude100x50 Q100x50
Sign in